Gebedskring

De gebedskring komt op de eerste en de derde donderdag van de maand van 19.00 – 20.00 uur bij elkaar in de Emmaüskerk. Er wordt een gedeelte uit de Bijbel gelezen waarna we het gelezen gedeelte samen overdenken. We  zingen samen een lied en er is een kringgebed waarbij de deelnemers om de beurt gelegenheid krijgen om te bidden en te danken.

gebedskring

We bidden en danken samen voor mensen en situaties in de kerk, dorp en wereldwijd. Het is verrijkend en voor het werk in Gods Koninkrijk van groot belang om samen te bidden. Weet je welkom.