Gebedskring

Wat gebeurt er op onze gebedskring?

We komen elke 14 dagen één uurtje bij elkaar om te zingen, om uit de bijbel te lezen en vooral om samen te bidden. Dat gaat dan zo, we geven elkaar de gelegenheid om hardop één of meerdere gebeden uit te spreken. Liefst zo dat die gebeden elkaar aanvullen en verrijken. Er wordt vooral voor het plaatselijke kerkenwerk gebeden, voor lief en leed in de gemeente en voor overige zaken die ons aan het hart gaan. Dit alles op een ongedwongen manier. Als u het moeilijk vindt om hardop mee te bidden ….. geen probleem, want meezingen, meedenken en meeluisteren is al voldoende.

Wij komen de eerste en derde dinsdagmorgen van de maand, van 10.45 tot 11.45 uur  bij elkaar, in de consistorie van de Emmaüskerk in Rutten.

Doet u mee?