Geplaatst in de dorpkrant `Rep en Roer`

Met het verschijnen van de Rep en Roer in een nieuwe lay-out, zijn ook het aantal woorden per artikel gelimiteerd. We moeten dus op onze woorden letten en afwegen wat vermeldenswaardig is. Geen woord te veel! Het blad ziet er nu eigentijds uit met korte kolommen en glanst je tegemoet – complimenten voor de ontwerpers en de makers!

Ook woorden kunnen glanzend en eigentijds zijn. Steeds zien we dat woorden veranderen of worden vervangen. We zien het als we de diverse Nederlandse Bijbelvertalingen naast elkaar leggen. Bijvoorbeeld het verschil in woordgebruik tussen de ‘Statenvertaling’ (1637) en de ‘Bijbel in gewone taal’ (2014). Al decennia lang zijn deskundigen bezig de Bijbel voor iedereen begrijpelijk te maken. Net als de Rep en Roer gaat ook deze ontwikkeling met de tijd mee. Het is maar net welke vertaling je aanspreekt. Welke taal versta je en begrijp je?

De complete Bijbel is nu vertaald in 563 talen. Het grootste gedeelte van de wereldbevolking, namelijk 5,1 miljard mensen, heeft daarmee toegang tot de Bijbel in eigen taal. In nog 1334 talen is het Nieuwe Testament beschikbaar, waardoor nog eens 658 miljoen mensen het evangelie kunnen lezen. Het resterende deel van de wereldbevolking, 497 miljoen mensen, kan de Bijbel nog niet in eigen taal lezen.

Naast alle geschreven woorden gaat het (juist!) ook om de taal van het hart. Om geloven met hart en ziel. Geen woorden maar daden. Heb elkaar lief. Liefde die niet opsluit en niet uitsluit, maar grenzen overschrijdt.