Geplaatst in de dorpskrant ‘Rep en Roer’ – Juni

De kerk als herberg. Geen dorpshuis voor bier en vertier. Maar een herberg. Een plek om onderdak te vinden. Een veilige plaats. Lang geleden – in Bethlehem – was er geen plaats in de herberg. Je zult maar dóór moeten, om een plek te vinden om te schuilen, om tot rust te komen. Veel mensen in de wereld zijn op zoek naar die veilige plek. Weg van huis en haard. Op de vlucht.

Het is een stap die je niet zomaar zet. Misschien is het bij enkelen een weloverwogen stap. Maar velen zijn werkelijk weg gerend van de ellende waar ze in zaten. En dan maar op zoek, van plaats naar plaats. Zijn ze welkom, die vluchtelingen? Er laaien nogal wat discussies op als deze vraag wordt gesteld. Zijn we in staat om te delen? Of voelt het alsof er wat van ons wordt afgepakt; ons land, ons ideaal beeld aan hoe Nederland  hoort te zijn. Ons belastinggeld, dat wordt verkwist aan deze….mensen. Mensen ja. Zoals jij en ik. Sommigen misschien op zoek naar het beloofde land. Velen echter werkelijk ontheemd.

Als medebewoner van deze aarde mogen we ons over elkaar ontfermen, ieder naar eigen kracht en middelen.  Want er zitten geen zakken in je laatste hemd. Geef dus gerust van wat je kunt en van wat je hebt  – en je zult méér ontvangen dan je voor mogelijk had gehouden!

Maar goed die kerk dus als herberg. Je weet dat je op zondagmorgen welkom bent in de diensten. Ook daarbuiten zijn we als levende kerk “in” voor een praatje. Ook zo mogen we een veilige plaats zijn. Daarnaast kun je ook gebruik maken van de kerk zelf. Voor een uitvaartdienst bijvoorbeeld, hoef je niet persé naar het uitvaartcentrum in Emmeloord. Je kunt onze kerkzaal huren. De bovenzaal leent zich prima voor vergaderingen en verjaardagen, voor besloten kringen.

 Informeer naar de mogelijkheden via onderstaand mailadres.

Elke aanvraag wordt apart beoordeeld. Emmauskerkrutten@hotmail.com