Geplaatst in de dorpskrant ‘Rep en Roer’ – november 2016

Bedrijven in dezelfde sector komen wel eens bij elkaar ‘buurten’ om te kijken hoe de ander het doet. Wat ze ervan kunnen leren en of ze wellicht iets kunnen overnemen wat betreft strategie of werkwijze. Binnen kerken ligt dat blijkbaar toch iets gevoeliger, immers: de splitsingen binnen de kerken zijn niet voor niets ontstaan. Ze kwamen voort uit ongelijke meningen, ideeën en gedachtegoed over wat goed is en hoe het hoort.
Natuurlijk, er blijven ook overeenkomsten. Bijvoorbeeld in de liturgie, de opbouw van de dienst. Zo is het voorlezen van de tien geboden, in welke vorm dan ook, vaste prik in een kerkdienst.

Een gebod. En dan ook nog tien stuks! Dat klinkt niet zo toegankelijk! Het klinkt als een beperking, een hindernis in- en vóór het leven. Toch zijn de tien regels ons gegeven juist als aanwijzingen voor vrijheid!  Voor iedereen die zoekt naar vrede, rechtvaardigheid, waardigheid…. Regels die je helpen en als oriëntatie punt dienen.

Rechtvaardigheid. Recht doen. Wauw. Daar kunnen we wel iets mee. Want elkáár recht doen is de ander in zijn waarde laten. Laten uitspreken bijvoorbeeld. Respect hebben voor elkaar.  Zonder te tornen aan de waarheid van de ander. Want wiens waarheid is het méést waar? Het betekent niet dat je discussies uit de weg moet gaan. Maar leg de ander niet jouw mening of zienswijze op. Rechtvaardigheid is goed doen. De ander heel laten met je woorden en gedachten. Betrouwbaar zijn. Door en door betrouwbaar zijn. Dan ben je een rots om op te bouwen.

In de afgelopen weken zijn we als dorpskerken, katholiek en protestant, bij elkaar wezen ‘buurten’. De eerste zondag waren wij te gast in de katholieke kerk en de zondag erna was dit andersom. Van deze uitwisseling ging iets uit van ‘elkaar recht doen’. Elkaar nemen zoals we zijn, met onze vaste (kerk) gewoontes en rituelen. Het was bijzonder om dit met elkaar te mogen ervaren. Nieuwsgierigheid, gelijkwaardigheid en respect zijn woorden die deze ontmoetingen omlijsten. Een fantastische basis om uit te bouwen.

Heb je een vraag of een opmerking? Mail ons: Emmauskerkrutten@hotmail.com