Kerken bij de buren

‘Velen denken verschillend, voelen verschillend, zoeken en vinden God op verschillende manieren. Er is echter maar één zekerheid: we zijn allen  kinderen van God’.

                                                                                    paus Franciscus

Als afgevaardigden van de Protestantse Gemeente Rutten en de geloofsgemeenschap van de Goede Herder zijn we verschillende malen bij elkaar geweest om uit te wisselen wat ons bezighoudt, om te kijken wat we voor elkaar en voor het dorp kunnen betekenen, hoe we elkaar kunnen versterken, etc.

Om elkaar als gemeenschappen beter te leren kennen leek het ons goed eens een keer bij elkaar op bezoek te gaan, elkaars kerkdienst/viering te bezoeken. Door een kijkje in de keuken van de ander te nemen maak je kennis met elkaars traditie en wijze van vieren.

Dit willen we gaan doen op twee achtereenvolgende zondagen, te weten op 23 en op 30 oktober. Op zondag 23 oktober is de Protestantse Gemeente uitgenodigd bij de Goede Herder- gemeenschap. Deze viering begint om 10 uur.  De dienst in de Emmaüskerk vervalt dan.

De zondag daarop, 30 oktober is de gemeenschap van de Goede Herder te gast bij de Protestantse Kerk (Emmaüskerk). Deze dienst begint om 9.30 uur. Uiteraard vervalt dan de viering in de R.K. Servatiuskerk.

We hebben dit initiatief genoemd: kerken bij de buren. Dit ook naar aanleiding van het jaarthema van de PKN kerk van het afgelopen jaar: ‘Goede buren’.

Het past ook heel mooi bij het thema van de PKN kerk van dit komend jaar: ‘Deel je leven.’

Tevens past het goed bij de missie van de gemeenschap de Goede Herder die graag haar ramen en deuren openzet en verbindend aanwezig wil zijn in het dorp.

De achtergrondgedachte bij dit alles is kennismaken met elkaar in het besef dat er veel is dat ons bindt en verbindt met elkaar. Verschillen zijn er natuurlijk ook en die willen we beslist niet verdoezelen, maar we willen ze ook niet problematiseren. Verschillen kunnen ook tot verdieping leiden en tot meer begrip van en voor elkaar.

Een van die verschillen is de visie op eucharistie en avondmaal. Vooral ook het wel of niet (mogen) deelnemen was en is soms een heikel punt. Een ieder wordt daarin vrijgelaten. Theologisch liggen er verschillen, maar ook in de beleving van mensen geldt dit. De woorden van paus Franciscus zijn voor ons echter heel mooi en ook richtinggevend wat dit betreft.

 Een Duitse lutherse vrouw, getrouwd met een Italiaanse rooms-katholieke man vroeg aan paus Franciscus: ‘We leven al vele jaren gelukkig samen, maar betreuren dat we verdeeld zijn in ons geloof en dat we niet samen aan het avondmaal kunnen deelnemen. Wat kunnen we doen om eindelijk eenheid op dit punt te bereiken?’

 Het gebruikelijke antwoord in rooms-katholieke kringen is: doorgaan met de oecumene en gebed, en hopen dat de kerkelijke eenheid hersteld wordt, zodat we samen aan de tafel van de Heer kunnen. Maar de paus gooide het over een andere boeg.

 ‘Is de eucharistie het doel van de oecumenische weg of is het viaticum (geestelijk, sacramenteel voedsel) voor de weg naar eenheid? Ik laat die vraag open voor theologen en voor hen die er verstand van hebben’, zei de paus. ‘Ik vraag mezelf af: Hebben we niet dezelfde doop? Als we dezelfde doop hebben, moeten we dan niet samen onderweg zijn? Het is niet aan mij om u daartoe toestemming te geven, want het is niet mijn competentie.

Eén doopsel, één Heer, één geloof. Spreek tot de Heer en ga verder. Meer durf ik u nu niet te antwoorden.


Van harte welkom op zondag 23 oktober om 10.00 uur in de R.K. Servatiuskerk te Rutten
Van harte welkom op zondag 30 oktober om 9.30 uur in de Emmaüskerk te Rutten

 Na de dienst/viering is er gelegenheid om een kop koffie met elkaar te drinken.


Namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rutten: Pastor Guus Doorn

Namens de geloofsgemeenschap van de Goede Herder: Pastor Wiebe Mulder