Kerkenpad 23 april

De Protestantse Kerk Nederland heeft dit jaar het thema: GOEDE BUREN.

Daarom zijn tijdens de tulpenroute de meeste protestantse kerken in de NoordOostPolder open op zaterdag 23 april.

Ook de Emmaüskerk in Rutten doet hier aan mee.

Van harte welkom!

Programma :

* Fototentoonstelling ‘De kerk van Rutten door de eeuwen heen’

*  Bloemschikken

* Presentatie Israëlproducten

* Liturgisch kleuren

* Muziek:  Lied 982 ‘In de bloembol is de krokus’

tulpenroute

De kerk is geopend van 10.00 uur t/m 15.00 uur

website- kerkenpadnop2016.wordpress.com