Ouderenmiddag

De ouderenmiddag is op donderdag 12 november om 14:30 uur in de bovenzaal van de Emmaüskerk. We gaan met elkaar in gesprek over het geloof aan de hand van het kaartenspel “Het geloof beleven”. We hopen dat het weer een waardevolle middag mag zijn. Als het goed is heeft iedereen ondertussen een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

serveimage[10]

Tot ziens op 12 november!