Protestantse Gemeente Rutten sluit zich aan bij de online-kerkdiensten in de Noordoostpolder.

‘Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen’. 

Deze tekst ging mee in de eerste gemeentemail naar aanleiding van de maatregelen rond het coronavirus op 14 maart. Inmiddels weten wij dat we nog zeker niet tot juni niet samen kunnen komen om de eredienst te vieren. In de lange kerkgeschiedenis is het zelden voorgekomen dat erediensten niet door konden gaan. Zelfs in de oorlog niet, zo memoreerde menigeen. Hoe bizar, hoe onvoorstelbaar, daar word je stil van. Het doet ons beseffen hoe klein en kwetsbaar we zijn, hoezeer wij moeten leren vertrouwen op God onze HEER.

Vanuit de Nieuw Jeruzalem Kerk in Emmeloord wordt wekelijks een online dienst uitgezonden, omdat daar alle benodigde techniek aanwezig is. Deze diensten worden georganiseerd door en voor de gemeenteleden van Emmeloord, Creil-Espel, Nagele, Rutten en Bant. De diensten zullen komende weken bij toerbeurt ingevuld worden door een dorp. Rutten zelf staat op de planning om eerste Pinksterdag in te vullen. Voorbeden, kindermomenten en rekeningnummers voor collecten krijgen per direct invulling vanuit de samenwerking. We hopen hiermee een passende invulling te geven aan het feit dat we nog steeds niet kunnen kerken in en vanuit onze Emmaüskerk in Rutten.

Elke zondagmorgen om half 10 kunt u de online dienst volgen via:
https://www.pgemmeloord.nl/livestream-kerkdienst  of  https://kerkdienstgemist.nl/stations/696

Soms moet u nog doorklikken naar ‘kerkdienstgemist.nl’  of ‘alle uitzendingen’

Via deze links kunt u ook diensten terugkijken.

Als kerk en vele vrijwilligers doen we ons best om in te spelen, creatief te zijn, bij de steeds zwaarder wordende maatregelen. Directe contacten zijn teruggebracht tot een minimum. Bellen, een kaartje, e-mail of whatsapp-berichten komen daarvoor in de plaats. Gelukkig weten we elkaar te vinden, ook zo blijven we gemeente en met elkaar verbonden. Maar het is en blijft heel vreemd en onnatuurlijk.

Heeft u vragen of suggesties blijf dit delen met scriba of wijkouderling.

De kerkenraad.