De Emmaüskerk is open!

De Emmaüskerk is open en online!

De kerk is geen gebouw, de kerk dat zijn wij zelf. Dat besefte wij als Protestantse Gemeente van Rutten sinds de corona-pandemie het leven in zijn greep heeft. We mochten elkaar blijven ontmoeten, soms in de kerk maar ook vaak digitaal. Christus laat zich niet tegenhouden door dichte deuren.

De Emmaüskerk is een gemeente die bestaat uit leden met uiteenlopende geloofsopvattingen. Wij willen ruimte bieden aan alle gemeenteleden. De kern van ons gemeente zijn is de grote liefde van God, zijn gekruisigde en opgestane Zoon Jezus Christus, en de gaven van de Heilige Geest. De Bijbel is ons richtsnoer voor ons geloven en handelen.

Wij zijn een kleine dorpskerk, welke leeft vanuit de verwondering dat God mensen samenbindt. De gemeente wil dienstbaar zijn, veraf en dichtbij. Tevens wil zij een ontmoetingsplek zijn om te leren, te herdenken en te vieren.

Als gemeente willen wij openstaan voor iedereen, met een open oog voor de nood dichtbij en veraf. Een plek van gastvrijheid, met oog voor elkaar en de wereld om ons heen. Een veelkleurige gemeente zien wij niet als last, maar als uitdaging om samen de hoop te bewaren en de vreugde van het evangelie met elkaar delen.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen en wilt u de ochtenddienst van de Emmaüskerk volgen? Dan kan dat via de website www.kerkdienstgemist.nl
We ontmoeten u graag in de kerk of online!