Bijbelgespreksgroep

Een naam die precies aangeeft hoe in de komende tijd invulling wordt gegeven aan deze zinvolle bijeenkomsten. In de gespreksronden wordt een Bijbelgedeelte behandeld, maar daarnaast is er ook ruimte voor gesprek of discussie over maatschappelijke, sociale en andersoortige vraagstukken. Dit alles doen we naar aanleiding van het boek ‘Vriendschap met God’. Abraham wordt in de bijbel ‘een vriend van God’ genoemd. En met Mozes sprak de Here God ‘zoals iemand spreekt met een vriend’. Jezus heet in de evangeliën een ‘vriend van tollenaars en zondaars’ en zijn discipelen noemde Hij ‘mijn vrienden’. Zo blijkt uit de bijbel dat God als een vriend met ons wil omgaan. Hij heeft daarvoor in zijn genade zelf het initiatief genomen.

 Voor meer informatie: pastor Doorn.