Kerkenraad

(Tijdelijk) Voorzitter:
Dhr. B. Plomp

Scriba:
Mevr. J. Feddes-van Ittersum
Lemsterweg 27
8313 RA Rutten.
scribapknrutten@hotmail.com