Gemeentevisie.

Een gemeente met een duidelijk gezicht,

die haar fundament en centrum heeft

in het goede nieuws van Gods liefde voor mensen,

zoals we die hebben leren kennen uit de bijbel

en met name in Jezus Christus

als onze gekruisigde en opgestane Verlosser en Heer van de kerk.

Een gemeente die vrij en vrolijk uit dat wonder leeft

en waarin vormen en regels dienstbaar zijn aan inhoud en doel.

In de kern gaat het in de gemeente om drie zaken:

De omgang met God.

Voorop staat de relatie, de omgang met God

als de noodzakelijke verbinding met de bron van het leven.

Juist omdat dit contact niet vanzelfsprekend is,

wordt er veel zorg en aandacht aan besteed.

Daarbij kan niemand van ons het stellen zonder

De gemeente als gemeenschap.

In onze gemeenschap voert de liefde de boventoon

en wordt die voelbaar, merkbaar en concreet gemaakt

in onze onderlinge omgang en ons omzien naar elkaar.

Er is ruimte voor verschillen in geloofsbeleving

en samenwerking met christenen buiten eigen gemeente.

leder wordt aangemoedigd zijn van God gekregen gaven

te ontdekken en in te zetten voor het geheel.

Deze persoonlijke en gezamenlijke beleving van Gods liefde voor mensen

is voorwaarde voor onze voornaamste bestaansreden:

De dienst aan de medemens.

We dienen onze medemens

door Jezus Christus, de grote heelmaker,

met woord en daad bekend te maken.

Dat betekent ook,

dat we op allerlei manieren

zoveel mogelijk bijdragen

aan recht en vrede

en een menswaardig bestaan voor iedereen.

.