Jeugd 4 – 12 jaar

De Zondagsschool is er voor kinderen van groep 1 t/m 4. Iedere zondag gaan zij meteen naar boven en komen na de collecte weer terug in de kerk. Behalve de laatste zondag van de maand, dan hebben zij kindernevendienst samen met de bovenbouw. Alle kinderen beginnen dan in de kerk.

De Kindernevendienst is er voor kinderen van groep 5 t/m 8. Iedere zondag hebben zij kindernevendienst in het ‘Puntje’, behalve de laatste zondag van de maand. Dan hebben zij gezamenlijk met de zondagsschool in de bovenzaal van de kerk hun kindernevendienst. De kindernevendienst begint in de kerk bij de volwassenen en voor de preek gaan ze naar boven. Tijdens de collecte aan het eind van de dienst worden ze weer opgehaald door een ouderling.

De Tienernevendienst is er voor tieners van 12 tot 16 jaar.
De laatste zondag van de maand komen de tieners bij elkaar in het ‘Puntje’ tijdens de kerkdienst. Ze beginnen daar om 9.30 uur en gaan aan het eind van de dienst de kerk in en zitten bij elkaar op het balkon. In de wintermaanden is er halverwege de maand af en toe een extra tienernevendienst. De jongeren ontvangen aan het begin van het seizoen een uitnodiging met alle data en worden via de mail herinnerd door de dienstdoende leiding. Aan het begin van het seizoen worden de jongeren uitgenodigd voor een startactiviteit.

kinderkring(1)
De Leiding bestaat uit 8 personen, 4 voor de zondagsschool en 4 voor de kindernevendienst. Wanneer er veel kinderen bij de nevendienst zijn, wordt een tiener gevraagd te helpen. Vergaderingen vinden ongeveer 1 keer per 2 maanden plaats bij een van de leiding.

Het werkmateriaal
Er wordt gewerkt uit het boek VERTEL HET MAAR.

vertel-het-maar1

 

 

 

 

 

Collectes
Kerstcollecte tijdens het kinderkerstfeest, Paascollecte tijdens kinderpaasfeest. Het zendingsbusje van de zondagsschool wordt in zijn geheel  geschonken aan de stichting Izvor in Roemenië.

Actie ‘plastic tas’
Dit betreft tasjes gevuld met schoolspulletjes e.a. voor de kinderen van de school in Roemenië die valt onder de stichting. Twee gemeenteleden reizen in okt./nov. naar Roemenië en nemen deze giften voor de kinderen mee.

Huis aan huis collecte
Deze collecte wordt in de weken voor kerst door de leiding gelopen, bij alle leden van de kerk. Van dit geld worden de activiteiten en kosten van de zondagsschool en kindernevendienst betaald.

Kinderkerstfeest
Voorbereidingen, advent en kerstviering worden uitgevoerd door de leiding. Kinderen worden geïnformeerd via mail. Tevens wordt de uitnodiging verspreid via de basisschool.

Kinderpaasfeest
Voorbereidingen worden uitgevoerd door de leiding. Via een paasproject wordt tijdens de lijdenstijd toegewerkt naar de paasviering.

Slotdienst
Tijdens de slotdienst wordt afscheid genomen van de kinderen van groep 8. Deze dienst wordt voorbereid door de predikant en een aantal leidinggevenden, samen met de jeugd aan de hand van een thema.

Zomervakantie
Via het kerknieuws worden gemeenteleden opgeroepen om voor een keer de zds/knd te leiden. Zo kan de zondagsschool ook in de zomerperiode doorgaan.

Startdienst
De leiding vult de data in voor de te starten activiteiten. Dit wordt afgekondigd in de kerk of d.m.v. het kerknieuws.