Predikant

Pastor G. Doorn

Sinds januari 2016 ben ik voor 18 uur per week werkzaam als pastor in de Protestantse Gemeente te Rutten.
Omgaan met mensen, gesprekken over geloof, kerk en alles wat hen bezighoudt, is iets wat mij altijd al heeft geboeid. Het woord ‘geloven’ is voor mij een werkwoord. Geloven doe je, ervaar je samen met anderen. Pastor zijn betekent voor mij luisterpaal zijn. Luisteren naar wat er gezegd wordt en niet wordt gezegd. Je bent aanwezige. Als een hele kleine afspiegeling van de grote altijd Aanwezige. Inleven, meeleven, medeleven, werkelijke communicatie, allemaal woorden die veel betekenis voor mij hebben. Omzien naar elkaar en het geloof samen beleven, dan vorm je een (h)echte geloofsgemeenschap, naar binnen maar ook zéker naar buiten gericht.

Aan dit laatste wordt nu ook vorm gegeven door de twee wekelijkse zitting in ‘Het Klavier, het multifunctionele centrum (MFA) van Rutten.. Belangrijk is, dat onze Protestantse Gemeente er wil zijn voor iedereen in Rutten en omgeving en niet alleen voor onze eigen kerkelijke gemeente. Het maken van een afspraak is daarbij noodzakelijk. De zittingsdagen in het MFA zijn op de dinsdagmiddag van 13.00 uur t/m 14.00 uur in de even weken.

G. Doorn
Mob. 0614587457