Werkgroepen

Werkgroep Rommelmarkt

Een keer in de twee jaar wordt er een rommelmarkt gehouden. De opbrengst van de rommelmarkt is naast enkele goede doelen t.b.v. De Emmaüskerk.

De spullen worden opgehaald op de zaterdagen voor de rommelmarkt. Grote meubels en beeldbuis tv’s kunnen we helaas niet meenemen.

De commissie:  Bauke Dijkstra, Henri Hendrikse, Theo van Maanen. Mariëlle Luinenburg, Anny Prins en contactpersoon Miranda Dijkveld Stol , 0527-262146

Werkgroep Roemenië

We gaan door met uw steun, met de projecten waar we al jaren mee bezig mogen zijn:

1. De zigeunervuilnisbelt in Cluy, onder hoede van het zendingsechtpaar Bert en Margriet Looy.

2. De zeer arme gehuchtjes rondom Panticeu, hier wonen Christi en Cutza, zij helpen regelmatig de allerarmsten en zij zijn ook ons zeer hartelijke gastgezin in Roemenië.

3. Elles en Erica in Pietrarie (dorpje bij Lasi). Zij zijn zendingswerkers in Lasi . Zij hebben kansarme, gehandicapte volwassen meisjes in huis en hebben een tafeltje dekje project in Lasi. Daarnaast hebben zij een huis voor oudere en zieke, stervende mensen. Om zo deze mensen verzorging, liefde en genegenheid te geven. In een ander huis in Lasi zorgen zij voor nog jongere kinderen van ongeveer 12 jaar, die vaak verstoten en gehandicapt zijn. Kortom geweldig werk!

4. Ten slotte: het echtpaar Lucre en Viorel in Slobozia. In omliggende dorpjes en gehuchten worden regelmatig voedselpakketten uitgedeeld onder leiding van Lucre en Viorel. Elles of Erica helpen hierbij, in verband met de vertaling. Verder worden hier warme truien en cadeaus uitgedeeld aan schoolkinderen. Deze cadeaus zijn gemaakt door de kinderen van de zondagsschool en kindernevendienst van onze gemeente. De truien worden door gemeenteleden en andere betrokkenen gebreid. Kortom allemaal redenen om Roemenië te blijven helpen. Daarnaast zijn er goede contacten met Roelof Bus en zijn vrouw. Zij zijn zendingswerkers in Reghin in Roemenië. Ook hier wordt regelmatig kleding gebracht, die uitgedeeld wordt aan arme mensen in Roemenië en Bulgarije.

Roemenië; rekening voor giften Nl 79 RABO 0396 6940 04

Kleding inzameling bij;

Pieter van der Meulen  0527-262353 of

Fam. A. Plomp  0527-262321

Werkgroep Israël

Christenen voor Israël heeft een website en geeft een gratis krant uit met alle actuele informatie over Israël.

Bezoekadres Israëlcentrum Patroonstraat 1 3861 RN Nijkerk

Postadres Christenen voor Israël Postbus 1100 3860 BC Nijkerk

Telefoon Telefoon: 033-245 88 24 Fax: 033-246 36 44

Rekeningnummer: NL87 ABNA 0513852905

Openingstijden Israëlcentrum Openingstijden: maandag – vrijdag van 09.00 – 17.00 uur Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
(alleen IPC-winkel)


Israel Producten Centrum (IPC) in Nijkerk.

Het IPC importeer producten uit Israël, zoals Jam, Wijn, Thee, Koekjes, Cd’s, Zijden shawls,  Sieraden, Horloges,  Sfeerlichtjes, Huidverzorging producten, zeep, speelgoed en nog vele andere producten,  die in Nederland worden verkocht.

De producten worden vrijwel allemaal in kleine kibboetsen en fabriekjes gemaakt. Door hiervoor te kiezen, ondersteunt u ‘de kleine man in onderhoud’ in Israël.

Samen met 175 andere consulenten in Nederland verkoop ik deze producten. Mijn gebied is de kop van de Noordoostpolder en Gaasterland.
Ik sta op bazaars, braderieën, (jaar) markten, beurzen, verzorgingshuizen, vrouwenverenigingen, ouderenbonden enzovoort. U mag mij bellen. Ik organiseer enkele keren per jaar een open huis op locatie.

Erna Mellema
De Ruiten 14
0527-652159