Vorming, Toerusting en Catechese

Onze visie op het jongerenwerk

De Bijbelse opdracht van het doorgeven van de geloofsinhoud:

– weten wat bidden inhoudt

– kennisoverdracht van datgene dat op geloofsgebied het doorgeven waard is

– de betekenis en waarde van een mensenleven onder ogen zien

– weten wat de kunst van ontvangen èn dienstbaarheid is

– leren hoe het besef van genade de eigen verantwoordelijkheid kan kleuren en vormgeven.

De kerk is een plek van vertrouwen waar de jongeren (en ouderen) hun levensverhaal kwijt kunnen: jongeren moeten zichzelf kunnen zijn en tegelijkertijd leren van de rijkdom van het geloven. Prachtig als de kerkelijke gemeenschap zo’n plek kan bieden. De jongeren worden als een belangrijk speerpunt binnen de gemeente gezien.

youth20and20the20bible-300x199
Vakantie Bijbelweek

De vakantiebijbelweek is bestemd voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Gedurende drie ochtenden in de zomervakantie wordt er met en voor de kinderen gezongen, geknutseld en worden er Bijbelverhalen verteld en besproken.

Deze week wordt samen met de Rooms-katholieke kerk van Rutten georganiseerd.

Club – jeugdwerk 12-15 jaar

Doelgroep: alle kinderen van groep 8 die de Sjaloomschool verlaten worden uitgenodigd. Jongeren van buiten de gemeente zijn ook welkom. In de praktijk komt dit bijvoorbeeld neer op meegenomen vriendjes, vanuit een andere gemeente, of kinderen die niet ingeschreven zijn.

In samenwerking met Creil is deze activiteit ook aldaar: in het seizoen één keer per drie weken op vrijdagavond.

Catechese 12 tot 15 jaar:
Dit is één keer in de twee weken, samen met Creil/Espel. De leiding bestaat uit twee gemeenteleden of een gemeentelid en een dominee.

Catechese 16 tot 18 jaar:
Dit gebeurt ook één keer in de twee weken onder leiding van twee gemeenteleden of een dominee en één gemeentelid.

Elk jaar wordt er opnieuw overlegd in welke plaats de catechese van beide groepen gehouden zal worden.

Belijdeniscatechisatie/Kring vanaf 18 jaar:
Deze vindt elk jaar afzonderlijk plaats onder leiding van de dominees. Jongeren kunnen kiezen of ze in Creil/Espel willen meedraaien of in Rutten.

Youth Alpha:
In februari en maart wordt er elk jaar een Youth Alpha georganiseerd door Creil/Espel en Rutten voor jongeren vanaf 14 jaar. Ook jongeren buiten deze dorpen zijn van harte welkom. Na het officiële programma komen de jongeren het hele jaar om de veertien dagen bij elkaar aan de hand van andere onderwerpen.

Kerkdiensten:
Tijdens de eredienst op zondagmorgen is er voor de jeugd van 4-12 jaar zondagsschool/ kindernevendienst. Voor de jeugd van 12-16 jaar wordt er 1x in de maand een tienernevendienst gehouden.

Jeugddiensten:
In Rutten vinden er vier jeugddiensten per jaar plaats. Deze worden voorbereid door een jeugddienstcommissie in samenwerking met verschillende jongeren. Er is nauw overleg met Creil/Espel. Ook zij gaan meerdere jeugddiensten organiseren.
De Zip your Lip dienst die volgt op een vastendag door de jongeren, wordt afwisselend in Rutten en Creil/Espel gehouden.

big_ZIP-Logo

Contactpersoon:  Marleen Hendrikse, 0527-275358