Stille week 2022

Het thema van dit jaar is: niet begrepen.
Jezus van Nazareth is Gods Zoon en is naar deze wereld gekomen om de mensen van zijn tijd te vertellen dat Gods Koninkrijk op aarde gekomen is (Mattheüs 4:17) en om te zoeken en te redden wat verloren was (Lucas 19:10). Maar hoe anders is het gegaan: Jezus, de Zoon van God werd niet begrepen. Door zijn ouders, door zijn dorpsgenoten, door de geestelijke leiders van het volk van Israël, door de mensen van zijn tijd en zelfs door zijn eigen leerlingen worden Jezus en zijn boodschap afgewezen en verkeerd begrepen. Uiteindelijk eindigt zijn leven aan een kruis en in een graf. Na drie dagen staat Gods Zoon weer op uit de dood en verschijnt Hij aan zijn leerlingen.

Alle vieringen op een rij:
Woensdag 13 april 19.15 uur Stilte viering
Witte Donderdag 14 april 19.15 uur Stilte viering
Goede Vrijdag 15 april 19.30 uur Dienst met Heilig Avondmaal,
Stille Zaterdag 16 april 19.15 uur Stilte viering
1ste Paasdag 17 april 9.30 uur Dienst verzorgd door gemeenteleden
19.00 uur Paasviering kindernevendienst

Zip your Lip.
Wat zijn we blij, dat we jullie kunnen melden, dat we dit jaar weer een Zip your Lip hebben!!
We hebben er allemaal heel veel zin in!
Deze keer is de actie in Creil. Op 23 en 24 april gaan de jongeren vanuit Rutten, Creil en Espel weer 24 uur niets eten en klussen doen.

HONGER VERSLAAN IN ANGOLA
De opbrengst gaat dit jaar naar kwetsbare gezinnen in drie provincies in Angola. Doordat de regio steeds droger wordt, groeit het eten niet en kunnen ouders niet goed voor hun kinderen zorgen. Daardoor overlijdt 8,1% van de kinderen onder 5 jaar aan oplosbare problemen (zoals malaria en ondervoeding). 38% van de kinderen onder 5 jaar hebben een ernstige groeiachterstand door ondervoeding.

Op zaterdag 23 april komen we graag klussen doen voor jullie!! De kluslijsten hangen weer achter in de hal van de kerk. Klussen graag van ongeveer een half uur. Bent u niet in de kerk en hebt u toch een klus, dan mag u dat doorgeven aan Marleen Hendrikse.

We sluiten de Zip your Lip-actie weer af met een jeugddienst. Deze keer is de dienst in Creil. De dienst is om 10 uur. Judith Vogel zal dan voorgaan. Het belooft weer een bijzondere dienst te worden.
We hopen jullie allemaal op zaterdag en zondag te treffen. Hopelijk tot dan!